top of page

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและความเสี่ยง

EIA5.jpg
EIA3.jpg

IEM ให้บริการประเมินสิ่งแวดล้อมอย่างเต็มรูปแบบแก่ภาคองค์กรและภาครัฐ ซึ่งรวมถึง:

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  – การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมรวมข้อมูลหลักและรองเพื่อประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจและสังคมที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมโครงการที่เสนอ เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ EIA IEM ได้กำหนดมาตรการป้องกันและบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และออกแบบแผนการป้องกันและการจัดการเพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับกฎหมายที่มีอยู่และคำสั่งของบริษัท

การประเมินความเสี่ยง  – วิธีการประเมินความเสี่ยงได้รับการพัฒนาเพื่อให้แนวทางที่มีโครงสร้างในการวิเคราะห์อันตรายด้านความปลอดภัย โดยธรรมชาติแล้ว พวกเขาอนุญาตให้มีการประเมินทางเลือกการจัดการอย่างเป็นระบบเพื่อลดความเสี่ยงต่อคนงานและสาธารณะ แนวทางนี้ยังใช้ในการประเมินความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการกำหนดผลกระทบทั้งจากกิจกรรมที่วางแผนไว้ (เช่น การปล่อยและการปล่อยทิ้ง) และเหตุการณ์ที่ไม่ได้วางแผน (เช่น การรั่วไหลของสารเคมี) ด้วยวิธีนี้ ความเสี่ยงจากแต่ละขั้นตอนของการพัฒนาโครงการ สามารถประเมินและจัดระบบสำหรับการจัดการได้

การประเมินผลกระทบทางสังคม  – SIA เป็นกระบวนการในการระบุ ประเมิน และจัดการผลบวกและลบของการพัฒนาต่อประชากรมนุษย์ที่ได้รับผลกระทบ IEM ดำเนินการ SIA อย่างสม่ำเสมอก่อนการดำเนินโครงการ โดยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ EIA

การตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม  – IEM ให้บริการตรวจสอบคุณภาพอากาศ น้ำ ดิน และน้ำบาดาลแบบครบวงจร IEM เชี่ยวชาญด้านการออกแบบโปรแกรมตรวจสอบที่คุ้มค่าและคุ้มราคาทางวิทยาศาสตร์ IEM ให้ความสำคัญเป็นพิเศษในด้านการควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพตั้งแต่การเก็บตัวอย่างไปจนถึงการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลทั้งหมดถูกต้อง

  Environmental Impact Assessments – Environmental impact assessments incorporate primary and secondary data to evaluate potential environmental and socio-economic impacts from proposed project activities.

 

As part of the EIA process IEM outlines prevention and mitigation measures for potentially significant impacts and designs a protection and management plan to ensure compliance with existing legislation and company directives.

EIA4.jpg

     Risk Assessment – Risk assessment methodologies have been developed to provide a structured approach to the analysis of safety hazards. By their nature, they allow a systematic assessment of the management options to minimize the risk to workers and the public. This approach is also used to assess the risks to the environment by determining the impacts both of planned activities (e.g., emissions and discharges) and unplanned events (e.g., chemical spills). In this way, the risks from each stage of a project development can be assessed and systems for their management put in place.

    Social Impact Assessment – SIA is a process for identifying, evaluating and managing positive and negative consequences of development to affected human populations. IEM regularly conducts SIAs in advance of project implementation as an integral part of the EIA process.

Environmental Monitoring – IEM offers a complete monitoring service for air, water, soil and groundwater quality. IEM specializes in the design of scientifically defensible, cost-effective monitoring programs. IEM pays special attention to aspects of quality control and quality assurance from sample collection through to laboratory analysis to ensure all data are valid.

bottom of page