มุมมองทางอากาศของเกาะ

Our People

อาคารสูง
เก้าอี้หมอฟัน
คนงานก่อสร้าง
แม่น้ำ
นักวิทยาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม

Health

 • Certified Industrial Hygienists

 • Health Risk Assessment Experts

 • Chemical Toxicity Experts

 • Health Impact Assessment

 • Health Monitoring & Remediation

Safety

 • Safety Specialists

 • Hazop Experts

 • Safety Auditors

 • Regulatory Experts

 • Chemical Storage and Handling Specialists

 • Oil and Gas Safety Case Specialists

Environment

 • Natural Resource Managers

 • Marine Biologists

 • Chemists

 • Remediation Specialists

 • Water Resource Specialists

 • Socio Economists

 • Wildlife Biologists

 • Environmental Impact Assessment Experts

 • Soil Specialists

 • Air Quality Specialists

 • Public Involvement Experts

 • Oil Spill Response Experts

 

          IEM has over 100 staff based in Bangkok, Phnom Penh, Hanoi, and Yangon. All professional staff have a minimum of Masters Degree in Science or Engineering.

 

         Senior management personnel each have in excess of

20 years of experience in environmental management.

 

         IEM employs both national and expatriate staff to ensure delivery of high quality and cost-effective products.

THE

TEAM